10.10.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΖΩΝΤΑΣ---- ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ---ΩΣ ΦΑΣΜΑ--- ΣΤΗ ΓΑΖΑ----ΖΩΝΤΑΣ----

Ezz al-Zanoun / NurPhoto / Corbis