1.10.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ----ΜΙΣΕΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ--- ΤΟΝ ΦΡΑΧΤΗ---ΣΤΟ ΚΑΛΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ--ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΦΟΡΤΗΓΟ---ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ---ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ----

sebastien SORIANO/ LE Figaro