10.10.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ---ΧΑΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ--- ΑΠΟ ΕΜΠΟΛΑ---ΣΤΗ Freetown ΤΗΣ- Σιέρρα Λεόνε---ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ---


. FLORIAN PLAUCHEUR (AFP)