10.10.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ----- ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ---ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ--ΓΙΑ ΤΟ Kobane-ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ

ADEM ALTAN (AFP)