10.10.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ----ΣΤΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΙΣΜΕΝΑ- ΕΡΕΙΠΙΑ--- ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ---ΣΤΗ Shijaeyih--ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ---ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ--

KHALIL HAMRA (AP)