11.11.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ--- ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ---- ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΥΜΠΑΝ---ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ---ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ----