20.11.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ--ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΟ ΦΡΑΧΤΗ-- ΤΩΝ ΜΠΑΤΣΩΝ--- ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ -ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ---ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ---ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ---ΚΑΙ -ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ-- ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ---


Peter Nicholls/Reuters