21.11.14

ΠΑΤΡΙΣ------ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ''ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ''------ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ--- ΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ---ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ---ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ----