5.11.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ----ΩΣ ΜΙΣΕΜΕΝΟΣ---ΤΗΣ ΦΤΩΧΗΣ---ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ---- ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗΣ---ΑΦΡΙΚΗΣ--- ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ---ΣΤΟ ΚΑΛΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ---ΜΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ---ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ---ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ--

Marlene Awaad/The New York Times