22.11.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΤΑιΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΛΑΡΟΥΣ---ΣΤΟ ΒΟΣΠΟΡΟ-----


ΜΠΟΥΛΈΝΤ KILIC (AFP)