22.11.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ--ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ --ΩΣ ΧΑΛΕΠΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ---ΕΧΟΝΤΑΣ--ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΟ--ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ-------