22.11.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ---- ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ--ΣΤΟ -Μπαμάκο ΤΟΥ Μάλι-ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΟΥΝ ----ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΨΙΑ ----ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΛΑ ΣΕ ΤΖΑΜί-ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ---ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΩΝΤΑΣ-----

 REUTERS / Joe Penney