29.11.14

ΠΑΤΡίΣ---ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ Ν. Ρωμανό και ΣΤΟΝ Γ. Μιχαηλίδη-----ΑΣΦΥΞΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

https://athens.indymedia.org/