5.11.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------------ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ---- ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ--ΜΕ ΤΑ ΚΑΠΕΛΑ---ΣΤΗ ΒΟΜΒΑΗ----ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ------

ΡΑΦΊΚ MAQBOOL (AP)