3.11.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------------ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ-----ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ---ΣΤΟ ΦΡΑΧΤΗ ΤΗΣ Melilla--ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ----José Colón-AFP