6.11.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΕΝΟ--ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗΣ Shejaiya ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ---ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ----
MOHAMMED ABED (AFP)