15.12.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ-----ΤΗΣ ΝΤΑΚΑ-----ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ---ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ-------

AM ΑΧΆΝΤΑ (AP)