16.12.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΜΑΙΟΣ----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΛΟΜΠ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ----ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΤΟ ΝΑΙΡΟΜΠΙ-- ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ--- ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ---ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ


  EPA/DAIKUROKAWA