2.12.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----------ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΚΡΥΦΤΟ----ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΥΜΠΑΝ---ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΜΑΣ---ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΣΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ--- ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-- ΣΤΟ Jarjanaz ---ΤΟΥ Idlib--- ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ--ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΚΡΥΦΤΟ --

Reuters / Χαλίλ Ashawi--