19.12.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΞΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ---- ΣΤΟ Nangarhar ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ--ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ- ΞΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ------

Photograph: Lucas Jackson/Reuters