18.12.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΑΠΡΙΛΙΟΣ------ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ----ΣΤΗ ΦΑΒΕΛΑ Pavao-Pavaozinho ---ΤΟΥ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ---ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΠΟ ΜΠΑΤΣΟΥΣ ΤΟΥ 25ΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΕΥΤΗ Ντάγκλας Rafael da Silva Pereira---ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ-

 REUTERS / Lucas Landau