16.12.14

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΛΗΣΜΟΝΙΑ ΜΑΣ---ΚΑΤΩ ΑΠ' ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ pul-ε Sukhta ---ΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΛ---ΠΙΝΟΝΤΑΣ-----

TIM MATSUI