8.1.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΖΩΝΤΑΣ--ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ----ΖΩΝΤΑΣ

REUTERS/Mohamed Salem