22.2.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ--ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΔΥΣΗ- ΤΗΣ ΛΑΜΠΕΝΤΟΥΖΑ-ΤΗΝ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΕΜΟΥ--ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΑΘΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ---ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ--

ALESSANDRO BIANCHI (REUTERS)