13.3.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΓΗΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ Ντεμπαλτσέβε---- ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ--

 REUTERS / Baz Ratner