7.3.15

Ο αγώνας των πολιτικών κρατουμένων είναι και δικός μας


https://athens.indymedia.org/post/1540530/