25.3.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----------ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ--- ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ Kobane---ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ----

YASIN AKGUL (AFP)