29.3.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΣΚΟΥΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΟ Kobane---ΣΚΟΥΠΙΖΟΝΤΑΣ

Yasin Akgul / AFP / Getty