6.5.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------------ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ al-Saliheen---ΣΤΟ ΧΑΛΕΠΙ--ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ---ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ---

HOSAM KATAN (REUTERS)