31.5.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΛΕΜΒΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ--ΣΤΗΝ ΚΩ--ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ----

REUTERS / Γιάννης Μπεχράκης