27.5.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----------ΜΙΣΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑ----ΣΤΗΝ ΚΩ-----ΜΙΣΕΥΟΝΤΑΣ----

REUTERS / Γιάννης Μπεχράκης