9.5.15

ΠΑΤΡίΣ----ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΚΩ----- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ-ΝΑΥΑΓΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ---ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΚΩ-

Yannis Kolesidis / EPA