27.5.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ--- ΣΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ--- ΣΤΟ Valparaiso ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ---ΣΕ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΔΥΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΠΑΤΣΟΥΣ--ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ--