21.6.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΜΙΣΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΟ--ΣΥΡΙΑΚΑ ΣΥΝΟΡΑ---ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ Akcakale-----ΜΙΣΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Μπουλέντ Kilic / AFP / Getty