4.6.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-----ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩ---ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ---ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ----

Dan Kitwood / Getty Images