14.6.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΟΥΝΙΑ ----ΩΣ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ Donesk---- ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ---ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΟΥΝΙΑ-

GLEB GARANICH (REUTERS)