14.6.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΙΣΚΙΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΟΥΣ---- ΣΤΗΝ Horlivka ----ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΙΣΚΙΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΟΥΣ--

MSTYSLAV ΤΣΕΡΝΌΦ (AP)