3.7.15

Οι αρνήσεις μας να συναντηθούν στο δρόμο, στους καθημερινούς αγώνες----


https://athens.indymedia.org/post/1546326/