8.7.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑτρίς--------ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΚΑΡΔΙΑ--- ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΣ---- ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΛΗΣΤΟΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ----ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΣ


REUTERS / Γιάννης Μπεχράκης