14.8.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΑΛΤΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ- ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ--ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ--ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ-ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ -ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΑΛΤΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

 Peter MacDiarmid / Getty Images