19.8.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ----ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ---ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ--ΤΗΝ ΚΡΥΨΩΝΑ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ--ΣΤΗ ΓΕΥΓΕΛΗ---ΣΤΑ ΒΑΓΟΝΙΑ--ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑ--- ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ---ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ--ΤΗΝ ΚΡΥΨΩΝΑ ΜΟΥ---


Ο BORIS GRDANOSKI (AP)