17.8.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΙΣΚΙΟΥΣ--- ΑΝΑΤΙΝΑΓΜΕΝΟΥΣ---ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ---ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΛ----ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑΣ ΙΣΚΙΟΥΣ---

Wakil Kahsar./Getty Images