15.9.15

Ο κόσμος δεν αλλάζει ούτε με προσευχές ούτε με εκλογές

Από κατάληψη Terra Incognita

---https://athens.indymedia.org/post/1548906/