16.9.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ -ΤΟ ΦΡΑΧΤΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ--Χοργκός---ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ

ZOLTAN ΜΑΤΈ (AP)