23.9.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ--------ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΕΠΙ----ΜΕΝΟΝΤΑΣ----


KARAM AL-MASRI (AFP)