9.9.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ-------------ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΥΠΝΟ ΚΑΤΑΓΗΣ----ΣΤΟ Roszke ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ--- ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΙΣΕΜΟΥ--- ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ----ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ----ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΥΠΝΟ ΚΑΤΑΓΗΣ--

AP/Santi Palacios)