17.10.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------EΧΟΝΤΑΣ--- ΤΟ ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΟ ΜΟΥ--ΜΕΣΑ--ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΕΠΙ----ΕΧΟΝΤΑΣ ------

HOSAM KATAN (REUTERS)