8.10.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ---ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ------ΣΤΟ Sur Baher-ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ

. REUTERS / A REUTERS / Mohamad Torokman