13.11.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ------ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Νταράα ΜΕ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΖΑ----ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ--ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ

MOHAMAD ABD ABAZID (AFP)