19.11.15

ΣΤΙΓΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗ---------ΞΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΥΓΕΛΗ --ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΠΟΥ ΥΨΩΝΟΥΝ ΦΡΑΧΤΗ---ΞΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ
DIMITAR DILKOFF AFP ()